Trang Doanh Nghiệp

Trang Doanh Nghiệp đứng đầu trong việc tra cứu thông tin về doanh nghiệp, kết nối thương mại, và thúc đẩy sự phát triển kinh doanh tại Việt Nam
✨ Hơn 2.500 ngành nghề
✨ Hơn 2.000.000 sản phẩm dịch vụ
✨ Hơn 5.000 khách hàng VIP

300000

Doanh nghiệp

2500

Danh mục ngành nghề

63

Tỉnh thành

100000

Lượt truy cập/tháng