CÔNG TY TNHH HIỆP PLYWOOD

Công Ty TNHH Hiệp Plywood đã tích lũy nhiều kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu ván ép cho bao bì, bao gồm các sản phẩm như ván ép phủ phim, ván ép bao bì gỗ keo, và ván ép bao bì gỗ thông, và nhiều sản phẩm khác.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Ngành nghề kinh doanh: Ván Ép

Mã số thuế: 0109287255

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH HIỆP PLYWOOD

Địa chỉ: Thôn 2, X. Đình Xuyên, H. Gia Lâm, Tp Hà Nội

Email: lamhiep1805@gmail.com

Điện thoại: 0912223598, 0847181998